Ko smo mi?

Ko smo mi?

AIESEC je najveća omladinska, nevladina, neprofitna organizacija vođena od strane mladih. Trenutno djeluje u preko 120 država svijeta.

KAKO SMO NASTALI? 

AIESEC je nastao 1948. godine nakon II svetskog rata, kada su mladi iz sedam država zapadne Evrope odlučili da učine sve što je moguće da se ovakvi konflikti više ne dešavaju u svijetu.

AIESEC u Bosni i Hercegovini postoji od 1955. godine kada je u sklopu AIESEC-a u Jugoslaviji otvorena lokalna kancelarija u Sarajevu, na Ekonomskom fakultetu. Trenutno AIESEC u Bosni I Hercegovini broji 50+ članova i djeluje u pet gradova: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

U 2015. članovi AIESEC-a iz 126 zemalja su zajedno sa Kancelarijom Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija za mlade, u sedištu UN-a diskutovali o tome na koji način mladi i AIESEC mogu da doprinesu implementaciji Ciljeva Održivog Razvoja. Od tada, svaki projekat koji realizuje AIESEC mora biti povezan i direktno uticati na neki od Ciljeva održivog razvoja.

VIZIJA

AIESEC kao organizacija teži ispunjenju mira i ljudskog potencijala.

KAKO?

Vjerujemo da ispunjenje mira i ljudskog potencijala može biti ostvareno kroz razvoj liderstva za koje vjerujemo da može biti razvijeno u svakom pojedincu.

Liderstvo u mladim ljudima razvijamo kroz tri vrste međukulturalnih razmjena:

         

 • 6 do 12 sedmica
 • Smještaj obezbijeđen
 • 129 KM
 • za sve mlade od 18 do 30 godina
 • Registruj se na aiesec.org

               

 • od 6 do 78 sedmica
 • plata dovoljna da pokrije troškove života
 • 189 KM
 • za sve mlade sa diplomom koja nije starija od 2 godine
 • Registruj se na aiesec.org

           

 • od 6 do 12 sedmica
 • Smještaj ili hrana obezbijeđeni
 • 169 KM
 • za sve mlade od 18 do 30 godina
 • Registruj se na aiesec.org