Global Talent

Global Talent

Popuni rupu u svom CV-u!

ŠTA JE GLOBAL TALENT?

Međunarodno profesionalno iskustvo koje mladima omogućava praksu i usavršavanje u struci.

Globalni Talent je prilika da mlada osoba razvije liderske kvalitete.

Global Talent je za mlade osobe sa diplomom ne starijom od 2 godine.

Ovaj program praksi je plaćen te traje od 6 do 78 sedmica