Global Entrepreneur

Global Entrepreneur

Zaplovi u start-up svijet i promijeni zajednicu!

Prilika da mlada osoba razvije liderske kvalitete – svijesti o sebi, orijentisanost ka rješenju, osnaživanje drugog i svjetski građanin, i to dok boravi u interkulturalnoj preduzetničkoj sredini.

Mlada osoba radi na kreiranju startup-a zajedno sa sa drugim lokalnim učesnicima, preduzetnicima iz određenih biznisa u pokretu, akceleratora ili inkubatoru, sve u cilju njihovog ličnog napredovanja i ostvarenja ciljeva te pokretanje biznisa kada se vrate u svoje lokalne zajednice.

Ovaj program praksi je za sve mlade osobe od 18 do 30 godina.

Trajenje prakse je od 6 do 12 sedmica i obezbjeđeni su hrana i smještaj.