Postoji 5 ureda AIESECa u

Bosni i Hercegovini

 

 

 

 

 

 

 

  

Naši uredi nalaze se u: Banjoj Luci, Bihaću, Istočnom Sarajevu,

Mostaru i Sarajevu.

 

ba

bi

pa

 

mo

sa