Naša priča - vizija i liderstvo

Naša priča počinje nakon Drugog svjetskog rata, kada je grupa mladih ljudi shvatila da je međukulturalno razumijevanje ključna stvar za sprečavanje sličnih sukoba.

Od godine kada je AIESEC osnovan, 1948., svijet se mijenja brže nego ikada prije. Mi vjerujemo da mladi imaju ključ za bolju budućnost, i da moramo naučiti da se brzo prilagođavamo i rješavamo probleme. Upravo zato AIESEC teži da ostvari mir i ispunjenje ljudskog potencijala.

Za nas, u današnjem kontekstu, 'mir' ne znači samo izbjegavanje ratovanja. Mir može da simbolizira svijet u kojem ne postoje sukobi koji proizilaze iz kulturoloških, religijskih, ili drugih aspekata različitosti čovječanstva. Mir također može da simbolizira unutrašnju harmoniju pojedinca. Mi u AIESEC-u težimo tome da stvorimo svijet gdje ljudi mogu graditi svoje razumijevanje mira, dok poštuju i razumiju perspektivu drugih.

Kroz 'ispunjenje ljudskog potencijala' mi u AIESEC-u težimo svijetu gdje svi ljudi mogu postati najbolja verzija sebe.

Vjerujemo da je za ovu viziju najbitnije liderstvo, te da je to temeljno rješenje i da se može razviti u bilo kome. AIESEC je platforma za mlade ljude da istražuju i razvijaju svoj liderski potencijal. Nakon AIESEC iskustva, mladi su bolje pripremljeni da stvore pozitivan uticaj u bilo kojoj sferi za koju se odluče.