AIESEC u BiH

Bosna i Hercegovina prvobitno je bila članica AIESEC mreže u sastavu AIESEC-a Jugoslavije koji je osnovan 1953. godine. Dvije godine kasnije, osnovan je lokalni ured u Sarajevu sa sjedištem na Ekonomskom fakultetu gdje se i dan danas nalazi sjedište lokalnog ureda u Sarajevu. Raspadom bivše Jugoslavije dolazi do osnivanja AIESEC-a u Bosni i Hercegovini koji 1993. godine postaje članom asocijacije AIESEC international.

AIESEC u BiH čak ni tokom u periodu od 1993. 1995. nije prestao kontinuirano funkcionisati i to je činjenica na koju smo izrazito ponosni. Nedavno smo došli u posjed izvještaja koji detaljno opisuje aktivnosti i rad AIESEC-a u Bosni u Hercegovini u tim periodima i isti ima počasno mjesto u našem sjedištu na Ekonomskom fakultetu. AIESEC u BiH trenutno ima urede u pet gradova: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Bihać i Istočno Sarajevo, a kroz naše projekte djelujemo i u mnogim drugim gradovima koji nisu na ovoj listi. U proteklih nekoliko godina kvalitet rada AIESEC u Bosni i Hercegovini je postao itekako prepoznat te smo dobili nekoliko priznanja od globalnih partnera AIESEC-a tako i vrhovnog tijela AIESEC International.

Među ovima bismo izdvojili priznanje kompanije GMAC za jedan od tri najrelevantnija projekta realizirana tokom ljeta 2015. godine te priznanje AIESEC-a International koje smo dobili kao jedna od top deset država po broju odgovora na globalnu Youth Speak anketu.